Trung tâm dữ liệu – Vinadata QTSC

Địa chỉ: Tòa nhà Elios, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp HCM

Chủ đầu tư: Vinadata

Quy mô dự án: 100 tủ Rack (di dời từ 20Bis Cộng Hòa)

Hạng mục triển khai:

  • Di dời và lắp đặt 03 UPS 500kVA
  • Di dời và lắp đặt 06 STS 4P 400A
  • Di dời và lắp đặt 04 tủ PMM
  • Di dời và lắp đặt 100 tủ Rack
  • Di dời và lắp đặt 16 tủ điện
  • Lắp đặt 800m2 sàn nâng
  • Lắp đặt 12000m cáp điện các loại
  • Lắp đặt 400m thang máng cáp các loại

Thời gian hoàn thành: 2013