Trung tâm dữ liệu – VNPT Tân Thuận giai đoạn 3

Địa chỉ:Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp HCM
Chủ đầu tư:VNPT
Quy mô dự án:300 Rack (1400m2)
Hạng mục triển khai:1400m2 sàn nâng
 3000m2 cách nhiệt trần và sàn
 Hệ thống phát hiện rò rỉ chất lỏng
Thời gian hoàn thành2021
VNPT Tan Thuan 3