Trung tâm dữ liệu

EMYS chuyên cung cấp tư vấn trung tâm dữ liệu

Cung cấp thiết bị, dịch vụ lắp đặt, kiểm tra chạy thử và đào tạo vận hành Trung tâm dữ liệu, trọn gói hoặc từng hạng mục. Tuân thủ theo thiết kế, tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo của nhà sản xuất

Đội ngũ kỹ sư chất lượng cao, đạt các chứng chỉ quốc tế về Trung tâm dữ liệu (CDCE, CTDC, CTIA, ATD, PMP, ITIL Foundation…), sáng tạo và trách nhiệm

Tier III Data Center

ĐĂNG KÝ BÁO GIÁ

Dịch vụ khác