Tủ Rack

Tủ Rack chuyên dụng cho lắp đặt thiết bị IT phải đáp ứng theo tiêu chuẩn EIA-310E