Dịch vụ

phan phoi san pham

Phân phối sản phẩm

Phân phối sản phẩm công nghệ từ những hãng sản xuất hàng đầu thế giới, phục vụ nhu cầu xây dựng hạ tầng và chuyển đổi số doanh nghiệp

Details
Tier III Data Center

Trung tâm dữ liệu

Cung cấp thiết bị, dịch vụ lắp đặt, kiểm tra chạy thử và đào tạo vận hành Trung tâm dữ liệu, trọn gói hoặc từng hạng mục. Tuân thủ theo thiết kế, tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo của nhà sản xuất

Details

Hạ tầng cơ điện

Cung cấp thiết bị, dịch vụ lắp đặt, kiểm tra chạy thử và đào tạo vận hành Trung tâm dữ liệu, trọn gói hoặc từng hạng mục. Tuân thủ theo thiết kế, tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo của nhà sản xuất

Details
toa nha thong minh

Tòa nhà thông minh

Cung cấp thiết bị, dịch vụ lắp đặt, kiểm tra chạy thử và đào tạo vận hành Trung tâm dữ liệu, trọn gói hoặc từng hạng mục. Tuân thủ theo thiết kế, tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo của nhà sản xuất

Details